Wsparcie

Prosimy wykonać następujące czynności:

Sprawdzić czy wyłącznik pływakowy jest czysty, nie ma na sobie kamienia lub innego nalotu i można nim swobodnie poruszać w górę/dół (patrz zdjęcie). Wyłącznik pływakowy może być zablokowany przez resztki kamienia. Prosimy zapoznać się z instrukcją i sposobem czyszczenia urządzenia.

Należy upewnić się, że wkład zapobiegający powstawaniu kamienia jest zanurzony w wodzie co najmniej przez 24 godziny przed pierwszym użyciem (nie w zbiorniku na wodę w urządzeniu). W przypadku pominięcia tej czynności należy wykonać ją niezwłocznie.

Należy wymieniać wkład zapobiegający powstawaniu kamienia co 3 miesiące.

Sprawdzić, czy woda wypływa ze zbiornika – należy nacisnąć zawór na dnie zbiornika. Jeżeli mimo tego woda nie wypływa, wyjąć wkład zapobiegający powstawaniu kamienia. Jeśli woda zacznie wypływać oznacza to konieczność wymiany wkładu, który jest zużyty i blokuje przepływ. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie przyniesie rezultatu należy skontaktować się z dystrybutorem urządzenia lub serwisem.
Anton ultradźwiękami rozbija wodę na bardzo drobne cząsteczki, które w postaci chłodnej mgiełki wydostają się z urządzenia. Urządzenie jednocześnie rozbija kamień znajdujący się w wodzie na równie drobne cząsteczki, które mogą zostawiać biały nalot np. na meblach. Aby to zredukować w urządzeniu montowany jest wkład redukujący ilość kamienia w wodzie. W przypadku wody o twardości powyżej 21 °dH, wkład musiałby być wymieniany bardzo często. Dlatego też, w przypadku wody o twardości powyżej 21 °dH nie zalecamy stosowania ultradźwiękowego nawilżacza powietrza. Zalecamy wówczas nawilżanie powietrza za pomocą nawilżacza pracującego na zasadzie odparowania (np. nawilżacza Oskar firmy Stadler Form).
Jeśli wkład zapobiegający powstawaniu kamienia nie jest wymieniany regularnie, w systemach ultradźwiękowych może powstawać biały proszek wydzielany z wody. Jeżeli zauważysz taki nalot, wówczas należy wymienić wkład w kartridżu. Taki nalot może także powstać przy użyciu wody zmiękczonej. W tym przypadku, nalot powstaje nie z kamienia w wodzie, ale z soli użytej do zmiękczenia. Urządzenie działa poprawnie tylko z nieprzetworzoną wodą. Nie stosować w instalacjach do demineralizacji i w wymiennikach jonowych. W nawilżaczu Anton można jednak stosować wodę z systemu do oczyszczania wody pitnej (np. Brita). W razie braku pewności co do jakości lub składu chemicznego wody, należy skontaktować się z administratorem domu lub dostawcą wody.
Umycie z zewnątrz polega wyłącznie na wytarciu urządzenia wilgotną szmatką i dokładnym osuszeniu. Aby umyć urządzenie wewnątrz, należy wyjąć zbiornik wody, wylot mgły, komorę mgły oraz kostkę jonizującą Silver Cube. Następnie można oczyścić membranę ultradźwiękową, używając zwykłego, domowego środka do usuwania kamienia. Podczas wykonywania tego, ważne jest, aby poziom wody w urządzeniu nie był wyższy niż 10 mm. Gdyby poziom wody przypadkowo przekroczył 10 mm, należy kontaktować się z producentem lub wyspecjalizowanym technikiem. Gdyby nie dało się zmyć wszystkich osadów, to można oczyścić membranę pędzlem (przednią lub tylną jego stroną). Nie należy skrobać membrany twardymi przedmiotami. Gdy narost kamienia jest obfity, zalecamy kilkukrotne odkamienianie urządzenia. Po usunięciu kamienia, opłukać dolną część urządzenia i dokładnie wysuszyć. Oczyszczenie zbiornika wody polega na opłukaniu go ciepłą wodą. Jeśli w zbiorniku wody widać kamień, to też można go odkamienić. Ostatecznie, należy zbiornik wypłukać i dokładnie osuszyć. Urządzenia nie należy pozostawiać z wodą i wilgotnymi filtrami jeżeli nie będzie używane.
Można używać dowolnych zapachów i olejków zapachowych. Zalecamy stosowanie naturalnych olejków zapachowych bez zawartości alkoholu, np. olejki zapachowe Stadler Form.
Zalecamy dodanie 2-3 kropelek do wody. Ilość olejku można dowolnie modyfikować pamiętając jednak, że przy większych dawkach olejków należy częściej czyścić urządzenie.
Nie, nawilżacz Anton musi być uruchomiony manualnie po przerwie w dostawie zasilania.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Proszę wpisz pytanie poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą

* pola wymagane